Bestuur

=========================================================================================================

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. M.J.V.P.W. Schoonheim
MARSC BV / Digityze
voorzitter
Dhr. R.T. de Groot
Gemeente De Wolden
vice-voorzitter
Mw. R. Lubbers-Hilbrands
RLH A&A, handelend onder de naam RLH Advies
penningmeester
Dhr. J.D.P. van der Jagt
KPN
bestuurslid
Dhr. E.D. Moen
IJsselvliet Strategie & Realisatie
bestuurslid
     

Het officemanagement van de Bedrijvensociëteit A37 wordt gevoerd door Mw. M. Helmantel.