Ondernemerstafels

Naast de maandelijkse bijeenkomsten vinden sommige ondernemers en bestuurders elkaar ook nog informeel aan zogeheten ondernemerstafels. 

Het bestuur stimuleert dergelijke initiatieven van harte, omdat in praktijk wordt gebracht waarvoor de Bedrijvensociëteit A37 is opgericht, namelijk ondernemerschap in netwerkverband, voor ondernemers en bestuurders van overheid en onderwijs.

Op dit moment zijn er twee ondernemerstafels. Voor meer informatie kunt u zich richten tot het officemanagement via [email protected].